Vi har stået for omfugning af kampestensmur langs trappen op mod Varnapalæet i Aarhus. Nedrivning samt genopbygning af kampestensmur for foden af trappen.

Vi genskaber mureværk

  • Omfugning
  • Opmuring
  • Renovering
  • Afrensning
  • Reperationer
  • Gode priser